Toos Sprenkelder

Toos Sprenkelder

Sinds 1919 heeft Silvolde een belangenvereniging. Silvolds Belang is het contactorgaan tussen inwoners van Silvolde en de gemeente Oude IJsselstreek en andere maatschappelijke instanties.

De bestuursleden van Silvolds Belang staan midden in de Silvoldse samenleving en ieder heeft een eigen netwerk en zijn allen bekend bij een groot deel van de Silvoldse bevolking.

Silvolds Belang wil het klankbord zijn met een ondersteunende/ adviserende functie in zaken welke de leefbaarheid van ons dorp raken. Die leefbaarheid gaat ons allen aan en daarvoor moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden genomen.

Ik ben geboren en getogen in Zeddam, een mooi dorp in de gemeente Montferland waar ik opgroeide in een gezin met 10 kinderen. Samen met mijn man woon ik sinds 1983 in Silvolde waar wij vanaf die tijd heerlijk wonen met onze 3 kinderen. In 1999 werd ik door Wim Veenhuizen benaderd om toe te treden tot het bestuur van Silvolds Belang.

Inmiddels ben ik sinds 2001 secretaris en penningmeester. Ik voelde mij toentertijd al erg betrokken bij wat er allemaal in Silvolde speelt. Voorop stond toen dat onze kinderen in Silvolde fijn konden wonen en de scholen konden bezoeken.

Nu zijn we 35 jaar verder. Onze drie kinderen met hun partners en inmiddels drie kleinkinderen, wonen allemaal nog in Silvolde. Ze zijn erg verknocht aan hun dorp en de daarbij behorende verenigingen en vrienden. Dat bewijst dat zij de leefbaarheid in Silvolde goed vinden en dat ze er graag vertoeven. Ik vind dat we het als Silvolds Belang de laatste jaren goed hebben gedaan. Voorbeelden van geslaagde projecten zijn het Centrumplan, de BuurtWhatsapp en de openstelling van de voetbalkooi na een roerige periode. We blijven natuurlijk strijdvaardig en werken aan een mooie toekomst voor Silvolde. Samen met elkaar kunnen we dit bereiken.

Wil je Toos iets vragen?