Samen d’ran voor duurzame warmte

By 3 maart 2023 Nieuws

Oude IJsselstreek werkt hard aan de energietransitie. Een belangrijk onderdeel daarvan is de overstap naar duurzame warmte en het aardgasvrij-klaar maken van woningen en dorpen. Dat doet de gemeente stap voor stap, dorp voor dorp. Samen met partners en inwoners, gaat de gemeente nu aan de slag met het verduurzamen van Silvolde en Varsseveld.

Wethouder Janine Kock: “Oude IJsselstreek wil een schone en groene gemeente zijn. Een gemeente waar onze kinderen en kleinkinderen ook gezond, gelukkig en goed kunnen leven, groeien en werken. Hiervoor is het nodig dat we flink verduurzamen. We hebben al stappen gezet, maar er is meer nodig. Het vervangen van aardgas met een duurzaam alternatief is een belangrijk onderdeel in de hele transitie.”

Samen op weg naar een duurzaam Oude IJsselstreek
Het Nationale Klimaatakkoord heeft als doel gesteld dat in 2050 alle gebouwen aardgasvrij zijn. In december 2021 heeft de gemeente de Transitievisie Warmte ‘Oude IJsselstreek stap voor stap naar aardgasvrij’ opgesteld. In deze visie is vastgelegd wat in Oude IJsselstreek de beste alternatieven zijn voor aardgas, en in welke dorpen we als eerste aan de slag willen. Per wijk/dorp wordt bekeken wat het beste past en wat mogelijk is. In Silvolde en Varsseveld start de gemeente nu met de uitvoering. Voor de komende jaren leggen we de focus op het aardgasvrij-klaar maken van eigen woningen. Dit wil zeggen: zoveel voorbereidingen treffen dat huizen, zodra het moet, van het aardgas af kunnen.

 


Uitvoeringsplannen voor Silvolde en Varsseveld
Voor Silvolde en Varsseveld wordt een DorpUitvoeringsPlan (DUP) opgesteld. Inwoners worden hier actief bij betrokken en over geïnformeerd. Er wordt hiervoor een meedenkgroep van inwoners gevormd. Samen met inwoners en partners als Wonion en Liander wordt beschreven in het DUP hoe een dorp aardgasvrij-klaar kan worden in 2030 en wie daarin welke rol heeft. Tegelijkertijd wordt een aanpak opgezet en uitgevoerd om woningeigenaren in de twee dorpen enthousiast te maken om hun woning duurzaam te verwarmen. Dit doen we bijvoorbeeld met informatiebijeenkomsten, warmtefoto-acties en collectieve inkoopacties. De gemeente werkt hiermee samen met andere partijen zoals het Energieloket van AGEM. Er zijn al veel mensen die hun eigen huis verduurzaamd hebben of dat willen gaan doen. Met deze mensen willen we een koplopersgroep gaan vormen. Hun huizen kunnen gaan fungeren als voorbeeld.
Op 22 maart (Varsseveld) en 5 april  (Silvolde) zijn de eerste inloopbijeenkomsten, waar een toelichting wordt gegeven op dit project. Woningeigenaren in Varsseveld en Silvolde ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Leave a Reply