Peter van der Kemp

Geboren en getogen in Silvolde (1968). Na een uitstapje over de Oude IJssel in 1999 naar Ulft ben ik in 2006 samen met Susanne en onze twee kinderen weer in Silvolde komen wonen.

In 2008 was ik aanwezig bij de eerste startbijeenkomst voor het opstellen van het Dorpsplan. Door de komst van ons derde kind kwam het volgen van deze ontwikkeling een beetje op de achtergrond. Maar de belangstelling voor de ontwikkeling van ons dorp was zeker gewekt. Al langer rondlopend met ideeën over deze ontwikkeling, kwam in 2014 het plan van aanpak “Silvolde aan de slag”. De tijd om niet meer aan de zijlijn mee te kijken, maar mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van “ons” Silvolde was gekomen. Dus in 2014 toegetreden tot het bestuur van Silvolds Belang.

In mijn visie over de ontwikkeling van ons dorp moeten we verder kijken dan onze dorpsgrenzen, maar ook verder in de tijd. We kunnen en moeten het niet alleen doen, dus moeten we samen met onze naastgelegen woonkernen zorgen voor een leefbare omgeving. Ik heb inmiddels ervaren dat je het nooit voor iedereen perfect kunt maken. Zo heeft iedere medaille twee kanten, en heeft iedereen zijn belangen. Het belangrijkste is in mijn ogen het algemeen belang. We hebben al een prachtig dorp maar weten niet wat de toekomst ons brengt. Daar moeten we dus bewust over nadenken. Niet alleen voor mijn kinderen, maar zeker om voor alle Silvoldenaren een mooi en leefbaar dorp te behouden.

“dromen en wensen zijn voorgevoelens van datgene wat je kunt realiseren”

Wil je Peter iets vragen?