Nog geen lid van Silvolds belang?

By 3 juni 2019 Nieuws

Nog geen lid van Silvolds belang of heeft u de jaarlijkse contributie nog niet overgemaakt? Dan vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Als lid steunt u Silvolds Belang bij haar initiatieven, activiteiten en projecten ten behoeve van het algemeen dorpsbelang. Silvolds Belang is een belangrijke intermediair tussen gemeente en inwoners van ons dorp over van alles wat er in en rondom ons dorp gebeurd. Wij vragen uw steun hierbij door lid te worden van onze vereniging.

 

 

De minimale jaarlijkse contributie bedraagt:
€ 5,-   voor particulieren
€25,-  voor bedrijven.

Uiteraard mag u dit naar eigen inzicht verhogen, indien u dat kunt missen.

We zijn de mogelijkheden voor een automatische incasso aan het onderzoeken. Voor nu kunt u de contributie van Silvolds Belang 2019 voldoen d.m.v. storting op:

Rekeningnummer:   NL77 RABO 0359 1628 00.
T.n.v.                             Penningmeester  Silvolds Belang
Omschrijving:             Graag uw volledige naam en adres vermelden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze penningmeester via: t.sprenkelder@silvoldsbelang.nl

Leave a Reply