John Karssen

John Karssen

John Karssen

Mijn naam is John Karssen. Tot augustus 2015 was ik werkzaam als leerkracht aan De Drie Linden in Silvolde. Daar heb ik 37 jaar gewerkt en nu geniet ik van mijn pensioen.

Ik ben getrouwd met Marijke. We hebben drie zonen en vier kleinkinderen.

Silvolde is een prettig dorp om in te wonen. In de loop van de jaren is er toch wel het een en ander veranderd. Een aantal voorzieningen is verdwenen.

Belangrijk is dat de leefbaarheid van ons dorp op niveau blijft en dat de voorzieningen niet verder teruglopen. Silvolds Belang probeert daar een steentje aan bij te dragen. Het centrumplan is een belangrijk voorbeeld waar Silvolds Belang nauw bij betrokken was.

Via Silvolds Belang was ik het nabije verleden als toezichthouder betrokken bij openstelling van de voetbalkooi (Lichtenberg). Het zou goed zijn als de het vaker opengesteld word, maar door gebrek aan vrijwilligers is dat helaas (nog) niet mogelijk.

Wil je John iets vragen?