Spelregels Buurt WhatsApp Silvolde (BWAS)  per november 2019

Een Buurt WhatsApp kan de veiligheid in uw buurt en voor het gehele dorp verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. Het is nadrukkelijk GEEN roddelapp. Als er geen verdachte situaties zijn zult u “geruisloos” aan de app deelnemen. Wij melden u bij deze dat de app af en toe wordt voorzien van algemene berichtgevingen die de app beter laat werken. Berichtgevingen vanuit de regiegroep proberen we tot een minimum te beperken.

Facebook

Naast de app is er ook een Facebook account waar wij met algemene tips en wetenswaardigheden u en ons dorp van informatie voorzien. Dit kunnen ontwikkelingen van de app zijn maar ook informatie die wij krijgen uit de ons naliggende dorpen. Dit zal veelal informatie zijn die niet “app-waardig” zijn maar wel van belang zijn om kennis van te nemen. Op deze wijze houden we de berichtgeving op de app zelf puur voor meldingen van verdachte situaties of meldingen die de wijkagent (politie) graag gedeeld ziet.

We hebben een aantal tips en spelregels opgesteld welke we toepassen op de Buurt WhatsApp in uw wijk. Ook wijzen we u graag op de zogeheten SAAR-methode om WhatsAppmeldingen binnen de politieprocessen te laten passen.

Spelregels 

 1. Een Buurt WhatsApp is een serieuze zaak. 
 2. Men dient in Silvolde woonachtig te zijn en wij hanteren een minimumleeftijd van 18 jaar.
 3. U dient zelf te beschikken over een smartphone met WhatsApp. Anders kunnen wij u niet laten deelnemen aan dit initiatief
 4. Aanmelden en afmelden kan enkel via de website van Silvolds Belang; https://www.silvoldsbelang.nl
 5. Op basis van uw woonlocatie wordt u door de in een juiste groep ingedeeld en toegevoegd. Na toevoeging krijgt u automatisch een melding in uw WhatsApp en kunt u direct deelnamen aan uw BuurtWhatsApp.
 6. Uw 06 nummer zal voor alle deelnemers binnen de groep zichtbaar zijn. Middels deelname stemt u in met de beperkingen op privacy binnen de groep waarin u deelneemt.
 7. Als deelnemer dient woonachtig te zijn in de wijk waar de groep zich bevindt.  In een Buurt WhatsApp kunnen maximaal 80-100 personen.  Een overzicht van de wijken treft u aan via deze link
 8. Een Buurt WhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, te melden en eventueel te verstoren. Speel nooit voor eigen rechter en let op uw eigen veiligheid. Wees terughoudend met acties omdat een verdacht persoon onschuldig kan zijn maar door berichten in de groep als crimineel worden aangezien.  Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een Buurt WhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacy problemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In de basis geniet een goed signalement de voorkeur.
 9. Een Buurt WhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis of roddelklap.
 10. Het is dus alleen toegestaan om de Buurt WhatsApp als alarmsysteem te gebruiken.
 11. Let op uw  taalgebruik,  wij vragen u niet te vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke uitingen te gebruiken.
 12. Vanuit het beheer wordt hierop toegezien (en gecorrigeerd).
 13. Iedere groep bevat (enkele) beheerders die zullen toezien op het juiste gebruik. Bij misbruik kunnen zullen deze beheerders u persoonlijk buiten de groep om op uw misbruik attenderen en in een uiterst geval kunt u uit de groep worden verwijderd.

Tips voor correct gebruik.

De WhatsAppgroepen zijn als volgt ingedeeld:

 • Wijkgroep; Dit zijn de bestaande uit de deelnemers uit een wijk / gebied. Deze nemen waar en alarmeren binnen de groep
 • Stuurgroep; Deelnemer(s) uit een wijk / gebied met een connectie tot de regie (beheer) groep, om relevante waarnemingen van de buurtgroep te delen. De regiegroep kan ook deelacties uitzetten via de stuurgroep.
 • Regiegroep; Beheerders van de Buurt WhatsApp, houden verbinding met de stuurgroepen onderling uit de wijken.

Gebruik Buurtwhatsapp

Gebruik de Buurt WhatsApp Silvolde  (BWAS) volgens de SAAR afkorting. SAAR is bedacht door politie en burgers en betekent het volgende:

S = Signaleer (een verdachte situatie wordt ontdekt)

A = Alarmeer 112 ( bel de politie met uw waarnemingen)

A = App om uw waarneming bekend te maken (de actuele meldingen en meld dat 112 gebeld is)

R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

 

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s voor uzelf en omstanders, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon of onderneem geen acties die uw eigen veiligheid in gevaar brengen. Uw eigen veiligheid komt altijd op nummer 1!

De Buurt WhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let dus altijd eerst op uw eigen veiligheid.

U kunt deelnemen door het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit vindt u in het menu of klik op deze link

 

Copyright voorwaarden voor deelname is voorbehouden aan BuurtwhatsappSilvolde