BWAS Silvolde logoWelkom op de pagina van de buurtwhatsapp Silvolde, kortweg BWAS genoemd. Een pagina voor een veilige leefomgeving in Silvolde. Via deze pagina vindt u al de informatie die u nodig heeft om verdere informatie te vinden over de BWAS als ook de informatie hoe u mee kunt doen aan deze groep. De doelstelling van deze groep is in het algemeen om een verbinding te zijn tussen politie en onze leefgemeenschap als het gaat om veiligheid.

De app is geen “roddelapp” maar een app die onveilige situaties meldt bij de politie of andere overheidsorganen. Het kan zo zijn dat u in een hele lange periode niets verneemt van deze app maar op gezette tijden kunt u ook aanwijzingen of vraagstellingen krijgen die u vragen uw ogen te laten meekijken ten einde een bepaalde vraagstelling op te lossen. Om een goed werkende buurtwhatsapp te krijgen is het belangrijk dat u als deelnemer de regels kent nadat u zich hebt ingeschreven. Ook willen wij transparant zijn over de structuur en de manier van meldingen maken via de app.  De app gebruiken we via de zogenoemde SAAR methode welke is bedacht door politie en burgerinitiatieven. We signaleren een verdachte situatie, we melden dit bij 112 (spoedeisende zaken) of het algemeen nummer van de politie 0900-8844 (geen spoed wel politie), vervolgens maakt u een melding op de app in korte bewoordingen. Vervolgens reageren we op de situatie waarbij altijd uw eigen veiligheid voorop staat. Doe geen dingen waarbij u zelf gewond, in gevaar of andere situaties terecht komt.

Gebruik de Buurt WhatsApp dus volgens de SAAR afkorting.
(SAAR is bedacht door politie en burgers en betekent het volgende):

S = Signaleer (een verdachte situatie wordt ontdekt)

A = Alarmeer 112 ( bel de politie met uw waarnemingen)

A = App om uw waarneming bekend te maken (de actuele meldingen en meld dat 112 gebeld is)

R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

Let op! Voor deelname aan de BWAS dient u ouder dan 18 jaar te zijn, woonachtig te zijn in Silvolde (meerdere personen op 1 huisadres is geen probleem) en in het bezit te zijn van een smartphone waarop de Whatsapp actief is.

Wij registeren uw naam, straat, postcode en huisnummer waarop u woonachtig bent, uw telefoonnummer en geboortedatum
Wij bewaren deze gegevens op een online platform en gebruiken deze alleen voor doeleinden mbt de BWAS. Wij verkopen geen gegevens aan derden in welke vorm dan ook.

Middels het menu dat u bovenaan in deze pagina aantreft vindt u nadere informatie aan mbt de reglementen, aanmeldingsformulier en overige informatie.

De BWAS is een initiatief van Silvolds Belang en de oprichters van de BWAS Silvolde